I teorivalget, i eksemplerne og i opgaverne er der lagt vægt på en praktisk anvendelse af matematikken.

Til hvert emne er der et stort udbud af praktiske opgaver af forskellig sværhedsgrad.

Der er til alle opgaverne en vejledende facitliste bag i bogen.

I bogen er der til alle afsnit udarbejdet hjemmeopgaver og miniprojekter, hvilket giver gode muligheder for at gennemføre en fordybelse og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen.

Emnerne omfatter regneregler, ligninger og uligheder, funktioner, procent-regning, geometri, trekant-beregning med trigonometri, areal, rumfang og statistik.

Bogen henvender sig til alle, som kan have interesse i og glæde af at tilegne sig nogle grundlæggende matematiske færdigheder.

Bogen er også meget velegnet til undervisning på erhvervsskoler, efter-skoler, folkeskolens ældste klasser og på AMU-Centre.

Der er til bogen udarbejdet et lærerhæfte, som indeholder gennemregnede miniprojekter, hjemmeopgaver og prøver til de enkelte afsnit. I teorivalget, i eksemplerne og i opgaverne er der lagt vægt på en praktisk anvendelse af matematikken.

Til hvert emne er der et stort udbud af praktiske opgaver af forskellig sværhedsgrad.

Der er til alle opgaverne en vejledende facitliste bag i bogen.

I bogen er der til alle afsnit udarbejdet hjemmeopgaver og miniprojekter, hvilket giver gode muligheder for at gennemføre en fordybelse og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen.

Emnerne omfatter regneregler, ligninger og uligheder, funktioner, procentregning, geometri, trekantberegning med trigonometri, areal, rumfang og statistik.

Bogen henvender sig til alle, som kan have interesse i og glæde af at tilegne sig nogle grundlæggende matematiske færdigheder.

Bogen er også meget velegnet til undervisning på erhvervsskoler, efterskoler, folkeskolens ældste klasser og på AMU-Centre.

Der er til bogen udarbejdet et lærerhæfte, som indeholder gennemregnede miniprojekter, hjemmeopgaver og prøver til de enkelte afsnit.